Home > Gemeenschappelijke, tertiaire en industriële woonvormen > Collectieve systemen > Renoshunt

Renovatie van oude gemetste collectieve of Shunt rookkanalen

Renoshunt

Klik op de afbeeldingen om in te zoomen

Renoshunt
Renovatie van oude gemetste collectieve of Shunt rookkanalen

Dualis-Gas-HR-TOPDualis-Gas-HR+

Gemetseld kanaalen Poujoulat is trouw aan zijn ambitie om professionals complete, efficiënte en performante producten te leveren en heeft dit systeem ontwikkeld in nauwe samenwerking met het CRIGEN (Onderzoeks- en innovatiecentrum voor gas en nieuwe energiebronnen van GDF Suez) en de belangrijkste Europese fabrikanten van verwarmingssystemen.

Het systeem Renoshunt is een collectief, concentrisch rookkanaal dat tot stand komt dankzij de plaatsing van een kanaalvoering in het bestaande rookkanaal. Het maakt de renovatie en het hergebruik mogelijk van de collectieve Shunt rookkanalen of oude gemetste collectieve rookkanalen, als deze enkel de rookafvoer verzekeren.

De verbrandingslucht circuleert van buitenaf in de resterende, ringvormige ruimte.

Door de kanaalvoering kan de rook naar buiten worden gekanaliseerd door het bestaande rookkanaal van de condensaten waartegen het niet bestand is, te behouden.

Het systeem Renoshunt wordt gemaakt van roestvrij staal en beantwoordt aan de brandpreventieregelgeving voor gebouwen van gemeenschappelijke woningen. Het systeem is voorzien van TTD van het CSTB nr. 14/10-1599.


 • Perfecte luchtdichtheid van het systeem
 • Montage van de rookkanalen met eenvoudige ineensluitende verbinding
 • Minimale plaatsruimte van het rookkanaal
 • Perfect aangepast aan de brandpreventieregelgeving voor gebouwen van gemeenschappelijke woningen
 • Conformiteit met TTD van het CSTB nr. 14/10-1599 et Getest door CERIC (testlaboratorium)
 

logo-CE.png  logo_ceric

Het systeem Renoshunt wordt gemaakt van roestvrij staal en beantwoordt aan de brandpreventieregelgeving voor gebouwen van gemeenschappelijke woningen.
Met een regelsysteem kan elke verdiepinghoogte worden aangepast. Renoshunt kan zo worden aangepast aan elk gebouw.

De productie van het verbindingskanaal vereenvoudigt de plaatsing en vermindert de interventietijd: ze gebeurt op maat, nadat de afmetingen op de bouwplaats zijn opgemeten.

 

renoshunt

 

Binnendiameter (mm)
(rookkanaal voor afvoer van verbrandingsgassen)

130

Materiaal

Inox 316L

Dikte (mm)

0.4

Luchtdichtheid

Lippendichting

Materiaal

Silicone

Montage

Ineensluitende verbinding + verbindingsbeugel met veiligheidspin

Algemene informatie


Renoshunt is een innovatie van Poujoulat, ontwikkeld en getest in het laboratorium CERIC, geaccrediteerd door COFRAC Testen volgens de norm NF-EN-ISO/CEI 17025 voor de testen van metalen rookkanalen. De eindpunten hebben het voorwerp uitgemaakt van testrapport nr. 677 en nr. 720.

De functionele evaluatie van het systeem Renoshunt is gerealiseerd in 2007 bij de Onderzoeksdirectie van GAZ de FRANCE (rapporten met de nummers M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC en M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC), in het kader van het project PREBAT NOHEE (Nouvelles Offres Haute Efficacité Energétique: nieuw aanbod met hoge energetische efficiëntie), ondersteund door ADEME.

Ten slotte zijn de rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten die het systeem RENOSHUNT vormen de kernactiviteit van Poujoulat, en hebben ze dus het voorwerp uitgemaakt van  meerdere tienduizenden installaties wat betreft individuele rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten van gasketels met een al dan niet luchtdicht verbrandingscircuit.

Het systeem is conform de Europese normen (CE-markering met certificaatnr. 0071-CPD-0014) en voorzien van het Technisch toepassingsdocument van het CSTB nr. 14/10-1599.

Specificaties


met betrekking tot generatoren:

Aangesloten apparaten zijn individuele apparaten met gasvormige brandstoffen, waarvan de rooktemperatuur < of gelijk aan 160 °C (in normale werking), met luchtdicht verbrandingscircuit met CE-markering van het type C42 of C43 die aansluitbaar zijn op een collectief rookkanaal dat werkt onder druk (uitgerust met een klep op het verbrandingscircuit). De verwarmingsketels hebben een standaard rendementsklasse, met lage temperatuur of condensatie (volgens de richtlijn Rendement 92/42/CEE), met warmtedebiet lager dan of gelijk aan 85 kW. De handleiding van het apparaat moet de aansluitingsmogelijkheden en -voorwaarden (indien nodig) op een collectief systeem dat werkt onder druk (3CE P Multi+ of Renoshunt) vermelden.

 

met betrekking tot het gebruik:

Het systeem Renoshunt is de renovatieversie van de 3CE P MULTI+. Het is bedoeld voor het renoveren van de specifieke Shunt rookkanalen (waarvan de aangesloten apparaten geen deel uitmaken van de ventilatie van de woningen). Het wordt geplaatst aan de binnenkant van deze rookkanalen om de vochtige rook te kanaliseren en te voorkomen dat ze worden beschadigd.

Plaatsing


De plaatsing van het systeem Renoshunt moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde onderneming, conform de plaatsingsinstructies. 

De installateur: 

•  controleert in de handleiding van de apparaten of hun rooktemperatuur nooit hoger wordt dan 160 °C, in overeenstemming met de temperatuurklasse van de rookkanalen (T160).

•  vergewist zich van de goede afstemming tussen het apparaat en het systeem RENOSHUNT dat werd geleverd (aanwezigheid van de gemonteerde klep of klep als accessoire).

•  verifieert bij de montage de aanwezigheid van de dichtingen voorafgaand aan de montage van de elementen van rookkanalen ertussen. De dichtingen verzekeren de dichtheid van het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten.

•  vermeldt en plaatst het typeplaatje dat is geleverd door de fabrikant van het systeem, ofwel op het aansluitkanaal, ofwel op de gasketel. Dit plaatje geeft aan dat, bij een onderhoud waarbij het apparaat (of het aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat moet worden geplaatst. Als het aangesloten apparaat niet aanwezig is op het moment van de installatie van het systeem of als het bij een onderhoud nodig is dat een apparaat (of een aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, moet de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat worden geplaatst.

Diagnose en voorafgaande handelingen:

De voorafgaande verificatiehandelingen van de staat van oude gemetste collectieve of Shunt rookkanaal moeten worden uitgevoerd, te weten:

•    Schoonmaken van het rookkanaal,
•    Verificatie van de stabiliteit van het rookkanaal,
•    Verificatie van de doorsnede van het rookkanaal,
•    Verificatie van de dichtheid,
•    Verificatie van de luchtledigheid en opmeting van de doorsnede, bijvoorbeeld via video-inspectie,
•    Eventuele demontage van het uitmonding en indien nodig nieuwe goedkeuring van de drempel.

Verifieer bovendien of de ventilatie onafhankelijk gebeurt van de afvoer van verbrandingsproducten ofwel via een Shuntrookkanaal gewijd aan de ventilatie en onafhankelijk van de afvoer van verbrandingsproducten, ofwel via een hoge ventilatie in de gevel

Montage van het systeem:

•  Controleer de conformiteit van de naamgeving van de bestelling,
•  Controleer de aanwezigheid van het montageplan,
•  Meet de aansluitingshoogte van de verwarmingsketels van de ene verdieping tot de andere
•  Schik de openingen met Ø 125 zodat de aansluiting van alle verwarmingsketels mogelijk is
•  Schik de opening, in het lage gedeelte, zodat toegang mogelijk is voor het onderhoud en de plaatsing van het hiervoor voorziene brandwerende luik.
•  Monteer het systeem vooraf en breng deze detailtekening terug naar het niveau van de aftakking van de T-stukken. Blokkeer de verstelbare elementen.
•  Monteer de kegel voor condensaatrecuperatie op het eerste T-stuk en plaats het geheel, in het lage gedeelte van het shuntrookkanaal.
•  Werk de kanaalvoering af en denk eraan om de aftakking uit te lijnen met de T-stukken op elke verdieping.
•  Controleer de plaats van de aftakking in verhouding tot de as van het aansluitkanaal van de gasketel, 
•  Monteer de verbindingskanalen en denk er op voorhand aan om ze zo te snijden dat er 4 cm uitsteekt buiten de technische koker, 
•  Plaats de afwerkingsplaten en plaats de afsluitplug, terwijl wordt gewacht op de aansluiting van de verwarmingsketels.
•  Plaats de dichtheidsplaat bovenaan het rookkanaal en schuif de beschermkap van het eindpunt erin, 
•  Plaats de sifon op de kegel voor condensaatrecuperatie, 
•  Sluit de afvoer van de afvoerkegel aan op de neutralisatievoorziening voor condensaten, 
•  Verzegel het brandwerende toegangsluik onderaan het rookkanaal
•  Plaats de typeplaatjes in de buurt van elke verwarmingsketelaansluiting.

Aansluiting van de apparaten: 

•  Het aansluitkanaal wordt geïnstalleerd zodat het licht afhelt naar de gasketel. 
•  Voor de aansluiting van het gasapparaat wordt de afsluitplug uit het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten getrokken en ter beschikking van de gebruiker gelaten, op elk apparaat, voor de onderhoudsfases waarbij een ontkoppeling van de apparaten nodig is. 
•  De aansluiting van de gasapparaten op het systeem RENOSHUNT gebeurt met het aansluitkanaal dat werd geleverd door de fabrikant van het apparaat, conform de voorschriften.
•  Het aanpassingsstuk vormt een integraal deel van het apparaat; het wordt geleverd door de fabrikant van het apparaat.

Eindpunt: 

Het systeem Renoshunt is bedoeld voor het renoveren van bestaande gemetselde rookkanalen. Deze rookkanalen, die werken met natuurlijke trek en die boven het gebouw uitsteken, vragen niet om bijzondere voorschriften in termen van plaatsing van het eindpunt.
Als het Renoshunteindpunt zich, op een gemeenschappelijke schoorsteenbasis, in de onmiddellijke nabijheid bevindt van andere Shuntrookkanalen, die bijvoorbeeld de ventilatie verzekeren, moet er niet voor verwarring worden gevreesd voor een van de rookkanalen


Onderhoud


Het onderhoud van het systeem Renoshunt moet worden uitgevoerd zoals wordt gepreciseerd door de geldende regelgeving.

Het bestaat, ten minste, uit een controle van de algemene staat van het systeem en het eindpunt, een controle van de luchtledigheid en een controle van het afvoersysteem van condensaten onderaan het rookkanaal. De binnenkant van het systeem 3CE P Multi+ is bereikbaar door de kegel voor condensaatrecuperatie te demonteren. Tijdens de onderhoudsfases waarbij een interventie aan de binnenkant van de verbrandingskamer of de demontage van het apparaat (of van het aansluitkanaal) nodig is, plaatst de installateur de hiervoor voorziene afsluitplug op het rookkanaal voor afvoer van verbrandingsproducten van het aansluitkanaal.

 

Technische hulp

 

U kunt steeds terecht bij het studiebureau van Poujoulat studiebureau voor al uw berekeningen en offertes van uw schouwprojecten. Ons bureau beschikt daarbij over de nodige expertise inzake normen en producten die uw project vooruit kunnen helpen. Onze studies houden daarbij steeds rekening met alle technische en reglementaire bepalingen.

 

Poujoulat opleiding

 

Poujoulat beschikt over een opleidingscentrum waar regelmatig opleidingen worden voorzien voor voorschrijvers, technische en commerciële mensen en installateurs. Dankzij deze opleidingen breidt u uw technische kennis uit en zal u steeds beter de correcte Poujoulat oplossing kunnen voorstellen. Meer weten.

 

 • Voordelen
  • Perfecte luchtdichtheid van het systeem
  • Montage van de rookkanalen met eenvoudige ineensluitende verbinding
  • Minimale plaatsruimte van het rookkanaal
  • Perfect aangepast aan de brandpreventieregelgeving voor gebouwen van gemeenschappelijke woningen
  • Conformiteit met TTD van het CSTB nr. 14/10-1599 et Getest door CERIC (testlaboratorium)
   

  logo-CE.png  logo_ceric

 • Kenmerken

  Het systeem Renoshunt wordt gemaakt van roestvrij staal en beantwoordt aan de brandpreventieregelgeving voor gebouwen van gemeenschappelijke woningen.
  Met een regelsysteem kan elke verdiepinghoogte worden aangepast. Renoshunt kan zo worden aangepast aan elk gebouw.

  De productie van het verbindingskanaal vereenvoudigt de plaatsing en vermindert de interventietijd: ze gebeurt op maat, nadat de afmetingen op de bouwplaats zijn opgemeten.

   

  renoshunt

   

  Binnendiameter (mm)
  (rookkanaal voor afvoer van verbrandingsgassen)

  130

  Materiaal

  Inox 316L

  Dikte (mm)

  0.4

  Luchtdichtheid

  Lippendichting

  Materiaal

  Silicone

  Montage

  Ineensluitende verbinding + verbindingsbeugel met veiligheidspin

 • Installation et entretien

  Algemene informatie


  Renoshunt is een innovatie van Poujoulat, ontwikkeld en getest in het laboratorium CERIC, geaccrediteerd door COFRAC Testen volgens de norm NF-EN-ISO/CEI 17025 voor de testen van metalen rookkanalen. De eindpunten hebben het voorwerp uitgemaakt van testrapport nr. 677 en nr. 720.

  De functionele evaluatie van het systeem Renoshunt is gerealiseerd in 2007 bij de Onderzoeksdirectie van GAZ de FRANCE (rapporten met de nummers M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC en M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC), in het kader van het project PREBAT NOHEE (Nouvelles Offres Haute Efficacité Energétique: nieuw aanbod met hoge energetische efficiëntie), ondersteund door ADEME.

  Ten slotte zijn de rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten die het systeem RENOSHUNT vormen de kernactiviteit van Poujoulat, en hebben ze dus het voorwerp uitgemaakt van  meerdere tienduizenden installaties wat betreft individuele rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten van gasketels met een al dan niet luchtdicht verbrandingscircuit.

  Het systeem is conform de Europese normen (CE-markering met certificaatnr. 0071-CPD-0014) en voorzien van het Technisch toepassingsdocument van het CSTB nr. 14/10-1599.

  Specificaties


  met betrekking tot generatoren:

  Aangesloten apparaten zijn individuele apparaten met gasvormige brandstoffen, waarvan de rooktemperatuur < of gelijk aan 160 °C (in normale werking), met luchtdicht verbrandingscircuit met CE-markering van het type C42 of C43 die aansluitbaar zijn op een collectief rookkanaal dat werkt onder druk (uitgerust met een klep op het verbrandingscircuit). De verwarmingsketels hebben een standaard rendementsklasse, met lage temperatuur of condensatie (volgens de richtlijn Rendement 92/42/CEE), met warmtedebiet lager dan of gelijk aan 85 kW. De handleiding van het apparaat moet de aansluitingsmogelijkheden en -voorwaarden (indien nodig) op een collectief systeem dat werkt onder druk (3CE P Multi+ of Renoshunt) vermelden.

   

  met betrekking tot het gebruik:

  Het systeem Renoshunt is de renovatieversie van de 3CE P MULTI+. Het is bedoeld voor het renoveren van de specifieke Shunt rookkanalen (waarvan de aangesloten apparaten geen deel uitmaken van de ventilatie van de woningen). Het wordt geplaatst aan de binnenkant van deze rookkanalen om de vochtige rook te kanaliseren en te voorkomen dat ze worden beschadigd.

  Plaatsing


  De plaatsing van het systeem Renoshunt moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde onderneming, conform de plaatsingsinstructies. 

  De installateur: 

  •  controleert in de handleiding van de apparaten of hun rooktemperatuur nooit hoger wordt dan 160 °C, in overeenstemming met de temperatuurklasse van de rookkanalen (T160).

  •  vergewist zich van de goede afstemming tussen het apparaat en het systeem RENOSHUNT dat werd geleverd (aanwezigheid van de gemonteerde klep of klep als accessoire).

  •  verifieert bij de montage de aanwezigheid van de dichtingen voorafgaand aan de montage van de elementen van rookkanalen ertussen. De dichtingen verzekeren de dichtheid van het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten.

  •  vermeldt en plaatst het typeplaatje dat is geleverd door de fabrikant van het systeem, ofwel op het aansluitkanaal, ofwel op de gasketel. Dit plaatje geeft aan dat, bij een onderhoud waarbij het apparaat (of het aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat moet worden geplaatst. Als het aangesloten apparaat niet aanwezig is op het moment van de installatie van het systeem of als het bij een onderhoud nodig is dat een apparaat (of een aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, moet de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat worden geplaatst.

  Diagnose en voorafgaande handelingen:

  De voorafgaande verificatiehandelingen van de staat van oude gemetste collectieve of Shunt rookkanaal moeten worden uitgevoerd, te weten:

  •    Schoonmaken van het rookkanaal,
  •    Verificatie van de stabiliteit van het rookkanaal,
  •    Verificatie van de doorsnede van het rookkanaal,
  •    Verificatie van de dichtheid,
  •    Verificatie van de luchtledigheid en opmeting van de doorsnede, bijvoorbeeld via video-inspectie,
  •    Eventuele demontage van het uitmonding en indien nodig nieuwe goedkeuring van de drempel.

  Verifieer bovendien of de ventilatie onafhankelijk gebeurt van de afvoer van verbrandingsproducten ofwel via een Shuntrookkanaal gewijd aan de ventilatie en onafhankelijk van de afvoer van verbrandingsproducten, ofwel via een hoge ventilatie in de gevel

  Montage van het systeem:

  •  Controleer de conformiteit van de naamgeving van de bestelling,
  •  Controleer de aanwezigheid van het montageplan,
  •  Meet de aansluitingshoogte van de verwarmingsketels van de ene verdieping tot de andere
  •  Schik de openingen met Ø 125 zodat de aansluiting van alle verwarmingsketels mogelijk is
  •  Schik de opening, in het lage gedeelte, zodat toegang mogelijk is voor het onderhoud en de plaatsing van het hiervoor voorziene brandwerende luik.
  •  Monteer het systeem vooraf en breng deze detailtekening terug naar het niveau van de aftakking van de T-stukken. Blokkeer de verstelbare elementen.
  •  Monteer de kegel voor condensaatrecuperatie op het eerste T-stuk en plaats het geheel, in het lage gedeelte van het shuntrookkanaal.
  •  Werk de kanaalvoering af en denk eraan om de aftakking uit te lijnen met de T-stukken op elke verdieping.
  •  Controleer de plaats van de aftakking in verhouding tot de as van het aansluitkanaal van de gasketel, 
  •  Monteer de verbindingskanalen en denk er op voorhand aan om ze zo te snijden dat er 4 cm uitsteekt buiten de technische koker, 
  •  Plaats de afwerkingsplaten en plaats de afsluitplug, terwijl wordt gewacht op de aansluiting van de verwarmingsketels.
  •  Plaats de dichtheidsplaat bovenaan het rookkanaal en schuif de beschermkap van het eindpunt erin, 
  •  Plaats de sifon op de kegel voor condensaatrecuperatie, 
  •  Sluit de afvoer van de afvoerkegel aan op de neutralisatievoorziening voor condensaten, 
  •  Verzegel het brandwerende toegangsluik onderaan het rookkanaal
  •  Plaats de typeplaatjes in de buurt van elke verwarmingsketelaansluiting.

  Aansluiting van de apparaten: 

  •  Het aansluitkanaal wordt geïnstalleerd zodat het licht afhelt naar de gasketel. 
  •  Voor de aansluiting van het gasapparaat wordt de afsluitplug uit het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten getrokken en ter beschikking van de gebruiker gelaten, op elk apparaat, voor de onderhoudsfases waarbij een ontkoppeling van de apparaten nodig is. 
  •  De aansluiting van de gasapparaten op het systeem RENOSHUNT gebeurt met het aansluitkanaal dat werd geleverd door de fabrikant van het apparaat, conform de voorschriften.
  •  Het aanpassingsstuk vormt een integraal deel van het apparaat; het wordt geleverd door de fabrikant van het apparaat.

  Eindpunt: 

  Het systeem Renoshunt is bedoeld voor het renoveren van bestaande gemetselde rookkanalen. Deze rookkanalen, die werken met natuurlijke trek en die boven het gebouw uitsteken, vragen niet om bijzondere voorschriften in termen van plaatsing van het eindpunt.
  Als het Renoshunteindpunt zich, op een gemeenschappelijke schoorsteenbasis, in de onmiddellijke nabijheid bevindt van andere Shuntrookkanalen, die bijvoorbeeld de ventilatie verzekeren, moet er niet voor verwarring worden gevreesd voor een van de rookkanalen


  Onderhoud


  Het onderhoud van het systeem Renoshunt moet worden uitgevoerd zoals wordt gepreciseerd door de geldende regelgeving.

  Het bestaat, ten minste, uit een controle van de algemene staat van het systeem en het eindpunt, een controle van de luchtledigheid en een controle van het afvoersysteem van condensaten onderaan het rookkanaal. De binnenkant van het systeem 3CE P Multi+ is bereikbaar door de kegel voor condensaatrecuperatie te demonteren. Tijdens de onderhoudsfases waarbij een interventie aan de binnenkant van de verbrandingskamer of de demontage van het apparaat (of van het aansluitkanaal) nodig is, plaatst de installateur de hiervoor voorziene afsluitplug op het rookkanaal voor afvoer van verbrandingsproducten van het aansluitkanaal.

   

  Technische hulp

   

  U kunt steeds terecht bij het studiebureau van Poujoulat studiebureau voor al uw berekeningen en offertes van uw schouwprojecten. Ons bureau beschikt daarbij over de nodige expertise inzake normen en producten die uw project vooruit kunnen helpen. Onze studies houden daarbij steeds rekening met alle technische en reglementaire bepalingen.

   

  Poujoulat opleiding

   

  Poujoulat beschikt over een opleidingscentrum waar regelmatig opleidingen worden voorzien voor voorschrijvers, technische en commerciële mensen en installateurs. Dankzij deze opleidingen breidt u uw technische kennis uit en zal u steeds beter de correcte Poujoulat oplossing kunnen voorstellen. Meer weten.

   


Gemeenschappelijke, tertiaire en industriële woonvormen


Andere sites gepubliceerd door Poujoulat :


Een rookkanaal of schoorsteen installeren, een verwarmingsapparaat aansluiten of een gemetseld kanaal van kanalen voorzien

Poujoulat is een gespecialiseerde fabrikant van rookkanalen, schoorstenen en accessoires voor schoorstenen en verwarming voor de industrie, eengezinswoningen, gemeenschappelijke en tertiaire huisvesting, zowel nieuw als renoverend.
Wilt u een verwarmingssysteem op hout, gas of stookolie installeren of renoveren? Gemetseld kanalen Poujoulat biedt een grote keuze aan individuele en gemeenschappelijke rookkanalen, vaste kanalen of flexibele roestvrijstalen verbindingskanalen, verbindingskanalen voor alle types verwarmingsapparaten: haard, inzethaard, houtkachel, pelletkachel, verwarmingsketel. Verschillende schoorsteenuitrustingen garanderen een perfecte rookafvoer: rookafzuiging, warmteverdeler, trekregelaar, onderhouds- en schoorsteenveegkit.