Home > Gemeenschappelijke, tertiaire en industriële woonvormen > Collectieve systemen > 3CE P Multi+ Buiten

Collectief rookkanaal voor verwarmingsketels 3CE P Multi+ Buiten

3CE P Multi+ Buiten 3CE P Multi+ Buiten

Klik op de afbeeldingen om in te zoomen

3CE P Multi+ Buiten
Collectief rookkanaal voor verwarmingsketels

Dualis-Gas-HR-TOPDualis-Gas-HR+

Het systeem 3CE P Multi+ buiten is een compleet gamma van geïsoleerde dubbelwandige rookkanalen dat de luchttoevoer en rookafvoer verzekert van individuele luchtdichte gasketels in gemeenschappelijke woningen. Het maakt de afvoer van verbrandingsproducten van 2 tot 20 verwarmingsketels mogelijk.

Zowel nieuw als bij renovaties voorziet het gamma verschillende technische accessoires om de installatie en het onderhoud van de rookkanalen te vergemakkelijken. Het systeem 3CE P Multi+ is perfect aangepast aan de nieuwe thermische regelgeving EPB.

De technische evolutie van apparaten, in combinatie met een reglementair kader dat altijd veeleisender wordt, brengt een aantal verplichtingen met zich mee als de vervanging van collectieve verwarmingsketels noodzakelijk is. Het principe 3CE P Multi+ is het resultaat van een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma van meerdere jaren tussen GDF Suez en Poujoulat die perfect beantwoordt aan deze problematiek.

De compatibele verwarmingsketels zijn van het type C8p, uitgerust met een anti-terugslagklep op het luchtrookkanaal.

De 3CE P Multi+ heeft de CE-markering 0071-CPD-0011 en is voorzien van TTD van het CSTB nr. 14/10-1599.


 • Voor de aansluiting van max. 20 verwarmingsketels in een zeer compact geheel
 • Perfecte luchtdichtheid van het systeem
 • Snelle en esthetische installatie
 • Montage van de rookkanalen met eenvoudige ineensluitende verbinding
 • Grote keuze aan afwerkingen (roestvrij staal, RAL, koper)
 • Conformiteit met TTD van het CSTB nr. 14/10-1599 en Getest door CERIC (testlaboratorium)
 

logo-CE.png  logo_ceric

De montage van de rookkanalen met een eenvoudige ineensluitende verbinding met lippendichting vergemakkelijkt de plaatsing terwijl ook een perfecte dichtheid van het systeem wordt gegarandeerd.
De kleinere afmetingen van het rookkanaal en de bevestiging met beugel met snelle sluiting verzekeren een aanzienlijke tijdwinst bij de plaatsing.

De luchttoevoer is onafhankelijk van het lokaal en dus werken de aangesloten apparaten luchtdicht ten opzichte van de woning. Door de werking onder lichte druk kan de diameter van het rookkanaal zeer aanzienlijk worden verkleind. Deze werking impliceert het gebruik van verwarmingsketels uitgerust met een anti-terugslagklep.

 

 

Binnendiameter (mm)
(rookkanaal voor afvoer van verbrandingsgassen)

130

150

180

250

Materiaal

Roestvrij staal AISI 316L

Dikte (mm)

0,4

Luchtdichtheid

lippendichting op het binnenste rookkanaal

Buitendiameter (mm)
(luchttoevoerkanaal)

194

214

244

314

Materiaal

Roestvrij staal AISI 304 of equivalent

Montage

Ineensluitende verbinding mannelijk/vrouwelijk in de afvloeirichting van de condensaten.
Verbindingsbeugel met snelle sluiting met veiligheidspin.


Voorbeelden van dimensioneringen

Ø BINNEN / Ø BUITEN

EEN VERWARMINGSKETEL PER VERDIEPING
DRUK OP DE BUIS 70 PA TOT 100 PA

130/194

6

150/214

9

180/244

13

250/314

20


De dimensionering is van toepassing op:


- Verwarmingsketels met maximaal nuttig vermogen van 25 kW 
- Hoogte van verdieping kleiner dan of gelijk aan 3,2 m
- Aansluitkanaal 80/125: maximale lengte 2 m + 2 bochten van 90°.

 

Algemene informatie


3CE P Multi + versie buiten is een innovatie van Poujoulat, ontwikkeld en getest in het laboratorium CERIC, geaccrediteerd door COFRAC Testen volgens de norm NF-EN-ISO/CEI 17025 voor de testen van metalen rookkanalen. De eindpunten hebben het voorwerp uitgemaakt van testrapport nr. 677 en nr. 720.  

De functionele evaluatie van het systeem 3CE P Multi+ is gerealiseerd in 2007 bij de Onderzoeksdirectie van GAZ de FRANCE (rapporten met de nummers M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC en M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC).

Ten slotte zijn de rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten die het systeem 3CE P Multi+ vormen de kernactiviteit van Poujoulat, en hebben ze dus het voorwerp uitgemaakt van  meerdere tienduizenden installaties wat betreft individuele rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten van gasketels met een al dan niet luchtdicht verbrandingscircuit.

Het systeem is conform de Europese normen (CE-markering met certificaatnr. 0071-CPD-0011) en voorzien van het Technisch toepassingsdocument van het CSTB nr. 14/10-1599.

Specificaties

met betrekking tot generatoren:

Aangesloten apparaten zijn individuele apparaten met gasvormige brandstoffen, waarvan de rooktemperatuur < of gelijk aan 160 °C (in normale werking), met luchtdicht verbrandingscircuit met CE-markering van het type C82 of C83 die aansluitbaar zijn op een collectief rookkanaal dat werkt onder druk. (uitgerust met een klep op het verbrandingscircuit)
De verwarmingsketels hebben een standaard rendementsklasse, met lage temperatuur of condensatie (volgens de richtlijn Rendement 92/42/CEE), met warmtedebiet lager dan of gelijk aan 85 kW.
Het systeem kan maximaal in verbinding staan met een totaal van 20 gasketels. De handleiding van het apparaat moet de aansluitingsmogelijkheden en -voorwaarden op het systeem 3CE P MULTI+ vermelden.

Met betrekking tot het gebruik:

Het systeem 3CE P Multi+ wordt geplaatst aan de buitenkant van gebouwen, het lage gedeelte integreert een sifon waarmee de afvoer van condensaten mogelijk is. Het is verplicht om de condensaatafvoerleidingen te beschermen tegen vorst.


Plaatsing


De plaatsing van het systeem 3CE P Multi+ moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde onderneming, conform de plaatsingsinstructies.

De installateur:

• verifieert of de handleiding van de apparaten hun compatibiliteit met rookkanalen van klasse T160 vermeldt. 

• vergewist zich van de goede afstemming tussen het apparaat en het systeem 3CE P Multi+ dat werd geleverd. 

• verifieert bij de montage de aanwezigheid van de dichtingen voorafgaand aan de montage van de elementen van rookkanalen ertussen. Deze dichtingen verzekeren de dichtheid van het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten.

• vermeldt en plaatst het typeplaatje dat is geleverd door Poujoulat, ofwel op het aansluitkanaal, ofwel op de gasketel. Dit plaatje geeft aan dat, bij een onderhoud waarbij het apparaat (of het aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat moet worden geplaatst. Als het aangesloten apparaat niet aanwezig is op het moment van de installatie van het systeem of als het bij een onderhoud nodig is dat een apparaat (of een aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, moet de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat worden geplaatst.


Montage van het systeem

• Controleer de conformiteit van de naamgeving van de bestelling, 

• Controleer de aanwezigheid van het montageplan, 

• Monteer de kegel voor condensaatrecuperatie op het eerste element in het lage gedeelte, 

• Controleer de plaats van de aftakking in verhouding tot de as van het aansluitkanaal van de gasketel, 

• Monteer de rechte, tussenliggende elementen volgens de vereiste hoogte om het plaatsingsnummer van de aansluitingsas van het bovenste T-stuk te respecteren; aanpassing is mogelijk door het verstelbare element

• Controleer de plaats van de aftakking van de T-stukken voor de aansluiting van de apparaten, 

• Als de hele kolom is gemonteerd en de hoogte van de aftakkings is ingesteld, blokkeer dan elk verstelbaar element met behulp van luchtdichte klinknagels,

• Monteer de verbindingskanalen uitgerust met de aanvoer van verbrandingslucht,

• Plaats de afwerkingsplaten aan de binnenkant van de lokalen en de roosvensters voor afwerking in de gevel, 

• Monteer de eindpuntcomponent op het laatste element, 

• Sluit de afvoer van de afvoerkegel aan op de neutralisatievoorziening voor condensaten, 

• Plaats de typeplaatjes in de buurt van elke verwarmingsketelaansluiting.


Aansluiting van de apparaten

• Het aansluitkanaal wordt geïnstalleerd zodat het licht afhelt naar de gasketel. 

• Voor de aansluiting van het gasapparaat wordt de afsluitplug uit het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten getrokken en ter beschikking van de gebruiker gelaten, op elk apparaat, voor de onderhoudsfases waarbij een ontkoppeling van de apparaten nodig is. 

•  De aansluiting van de gasapparaten op het systeem 3CE P Multi+ gebeurt met het aansluitkanaal dat werd geleverd door de fabrikant van het apparaat. 

•  Het aanpassingsstuk vormt een integraal deel van het apparaat; het wordt geleverd door de fabrikant van het apparaat.


Plaatsing van het eindpunt

Elk punt van de uitlaatopening van de verbrandingsproducten moet zich bevinden op ten minste n x 0,4 m van elke opengaande kolom en op n x 0,6 m (beperkt tot 8 m) van elke inlaatopening van ventilatielucht, als de openslaande vleugel of de luchttoevoer zich bevindt boven de uitloop van verbrandingsproducten, waarbij n het aantal apparaten is dat is aangesloten op het systeem. Deze twee afstanden moeten liggen tussen de punten die zich het dichtst bij het uitlaatvlak van de diffuseur en de opengaande kolom bevinden of bij de ventilatieopening.

In ieder geval moet een minimale afstand van 8 m worden gerespecteerd ten opzichte van de openslaande vleugels en inlaten van verse lucht van aangrenzende gebouwen als deze openslaande vleugels of deze luchtinlaten zich bevinden boven de uitloop van verbrandingsproducten.


Onderhoud

Het onderhoud van het systeem 3CE P Multi+ moet worden uitgevoerd zoals wordt gepreciseerd door de geldende regelgeving. 

Het bestaat, ten minste, uit een controle van de algemene staat van het systeem en het eindpunt, een controle van de luchtledigheid en een controle van het afvoersysteem van condensaten onderaan het rookkanaal. De binnenkant van het systeem 3CE P Multi+ is bereikbaar door de kegel voor condensaatrecuperatie te demonteren. Tijdens de onderhoudsfases waarbij een interventie aan de binnenkant van de verbrandingskamer of de demontage van het apparaat (of van het aansluitkanaal) nodig is, plaatst de installateur de hiervoor voorziene afsluitplug op het rookkanaal voor afvoer van verbrandingsproducten van het aansluitkanaal.

 

Technische hulp

 

U kunt steeds terecht bij het studiebureau van Poujoulat studiebureau voor al uw berekeningen en offertes van uw schouwprojecten. Ons bureau beschikt daarbij over de nodige expertise inzake normen en producten die uw project vooruit kunnen helpen. Onze studies houden daarbij steeds rekening met alle technische en reglementaire bepalingen.

 

Poujoulat opleiding

 

Poujoulat beschikt over een opleidingscentrum waar regelmatig opleidingen worden voorzien voor voorschrijvers, technische en commerciële mensen en installateurs. Dankzij deze opleidingen breidt u uw technische kennis uit en zal u steeds beter de correcte Poujoulat oplossing kunnen voorstellen. Meer weten.

 

 • Voordelen
  • Voor de aansluiting van max. 20 verwarmingsketels in een zeer compact geheel
  • Perfecte luchtdichtheid van het systeem
  • Snelle en esthetische installatie
  • Montage van de rookkanalen met eenvoudige ineensluitende verbinding
  • Grote keuze aan afwerkingen (roestvrij staal, RAL, koper)
  • Conformiteit met TTD van het CSTB nr. 14/10-1599 en Getest door CERIC (testlaboratorium)
   

  logo-CE.png  logo_ceric

 • Kenmerken

  De montage van de rookkanalen met een eenvoudige ineensluitende verbinding met lippendichting vergemakkelijkt de plaatsing terwijl ook een perfecte dichtheid van het systeem wordt gegarandeerd.
  De kleinere afmetingen van het rookkanaal en de bevestiging met beugel met snelle sluiting verzekeren een aanzienlijke tijdwinst bij de plaatsing.

  De luchttoevoer is onafhankelijk van het lokaal en dus werken de aangesloten apparaten luchtdicht ten opzichte van de woning. Door de werking onder lichte druk kan de diameter van het rookkanaal zeer aanzienlijk worden verkleind. Deze werking impliceert het gebruik van verwarmingsketels uitgerust met een anti-terugslagklep.

   

   

  Binnendiameter (mm)
  (rookkanaal voor afvoer van verbrandingsgassen)

  130

  150

  180

  250

  Materiaal

  Roestvrij staal AISI 316L

  Dikte (mm)

  0,4

  Luchtdichtheid

  lippendichting op het binnenste rookkanaal

  Buitendiameter (mm)
  (luchttoevoerkanaal)

  194

  214

  244

  314

  Materiaal

  Roestvrij staal AISI 304 of equivalent

  Montage

  Ineensluitende verbinding mannelijk/vrouwelijk in de afvloeirichting van de condensaten.
  Verbindingsbeugel met snelle sluiting met veiligheidspin.


  Voorbeelden van dimensioneringen

  Ø BINNEN / Ø BUITEN

  EEN VERWARMINGSKETEL PER VERDIEPING
  DRUK OP DE BUIS 70 PA TOT 100 PA

  130/194

  6

  150/214

  9

  180/244

  13

  250/314

  20


  De dimensionering is van toepassing op:


  - Verwarmingsketels met maximaal nuttig vermogen van 25 kW 
  - Hoogte van verdieping kleiner dan of gelijk aan 3,2 m
  - Aansluitkanaal 80/125: maximale lengte 2 m + 2 bochten van 90°.

   

 • Installation et entretien

  Algemene informatie


  3CE P Multi + versie buiten is een innovatie van Poujoulat, ontwikkeld en getest in het laboratorium CERIC, geaccrediteerd door COFRAC Testen volgens de norm NF-EN-ISO/CEI 17025 voor de testen van metalen rookkanalen. De eindpunten hebben het voorwerp uitgemaakt van testrapport nr. 677 en nr. 720.  

  De functionele evaluatie van het systeem 3CE P Multi+ is gerealiseerd in 2007 bij de Onderzoeksdirectie van GAZ de FRANCE (rapporten met de nummers M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC en M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC).

  Ten slotte zijn de rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten die het systeem 3CE P Multi+ vormen de kernactiviteit van Poujoulat, en hebben ze dus het voorwerp uitgemaakt van  meerdere tienduizenden installaties wat betreft individuele rookkanalen voor afvoer van verbrandingsproducten van gasketels met een al dan niet luchtdicht verbrandingscircuit.

  Het systeem is conform de Europese normen (CE-markering met certificaatnr. 0071-CPD-0011) en voorzien van het Technisch toepassingsdocument van het CSTB nr. 14/10-1599.

  Specificaties

  met betrekking tot generatoren:

  Aangesloten apparaten zijn individuele apparaten met gasvormige brandstoffen, waarvan de rooktemperatuur < of gelijk aan 160 °C (in normale werking), met luchtdicht verbrandingscircuit met CE-markering van het type C82 of C83 die aansluitbaar zijn op een collectief rookkanaal dat werkt onder druk. (uitgerust met een klep op het verbrandingscircuit)
  De verwarmingsketels hebben een standaard rendementsklasse, met lage temperatuur of condensatie (volgens de richtlijn Rendement 92/42/CEE), met warmtedebiet lager dan of gelijk aan 85 kW.
  Het systeem kan maximaal in verbinding staan met een totaal van 20 gasketels. De handleiding van het apparaat moet de aansluitingsmogelijkheden en -voorwaarden op het systeem 3CE P MULTI+ vermelden.

  Met betrekking tot het gebruik:

  Het systeem 3CE P Multi+ wordt geplaatst aan de buitenkant van gebouwen, het lage gedeelte integreert een sifon waarmee de afvoer van condensaten mogelijk is. Het is verplicht om de condensaatafvoerleidingen te beschermen tegen vorst.


  Plaatsing


  De plaatsing van het systeem 3CE P Multi+ moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde onderneming, conform de plaatsingsinstructies.

  De installateur:

  • verifieert of de handleiding van de apparaten hun compatibiliteit met rookkanalen van klasse T160 vermeldt. 

  • vergewist zich van de goede afstemming tussen het apparaat en het systeem 3CE P Multi+ dat werd geleverd. 

  • verifieert bij de montage de aanwezigheid van de dichtingen voorafgaand aan de montage van de elementen van rookkanalen ertussen. Deze dichtingen verzekeren de dichtheid van het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten.

  • vermeldt en plaatst het typeplaatje dat is geleverd door Poujoulat, ofwel op het aansluitkanaal, ofwel op de gasketel. Dit plaatje geeft aan dat, bij een onderhoud waarbij het apparaat (of het aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat moet worden geplaatst. Als het aangesloten apparaat niet aanwezig is op het moment van de installatie van het systeem of als het bij een onderhoud nodig is dat een apparaat (of een aansluitkanaal) moet worden gedemonteerd, moet de afsluitvoorziening die werd geleverd door Poujoulat worden geplaatst.


  Montage van het systeem

  • Controleer de conformiteit van de naamgeving van de bestelling, 

  • Controleer de aanwezigheid van het montageplan, 

  • Monteer de kegel voor condensaatrecuperatie op het eerste element in het lage gedeelte, 

  • Controleer de plaats van de aftakking in verhouding tot de as van het aansluitkanaal van de gasketel, 

  • Monteer de rechte, tussenliggende elementen volgens de vereiste hoogte om het plaatsingsnummer van de aansluitingsas van het bovenste T-stuk te respecteren; aanpassing is mogelijk door het verstelbare element

  • Controleer de plaats van de aftakking van de T-stukken voor de aansluiting van de apparaten, 

  • Als de hele kolom is gemonteerd en de hoogte van de aftakkings is ingesteld, blokkeer dan elk verstelbaar element met behulp van luchtdichte klinknagels,

  • Monteer de verbindingskanalen uitgerust met de aanvoer van verbrandingslucht,

  • Plaats de afwerkingsplaten aan de binnenkant van de lokalen en de roosvensters voor afwerking in de gevel, 

  • Monteer de eindpuntcomponent op het laatste element, 

  • Sluit de afvoer van de afvoerkegel aan op de neutralisatievoorziening voor condensaten, 

  • Plaats de typeplaatjes in de buurt van elke verwarmingsketelaansluiting.


  Aansluiting van de apparaten

  • Het aansluitkanaal wordt geïnstalleerd zodat het licht afhelt naar de gasketel. 

  • Voor de aansluiting van het gasapparaat wordt de afsluitplug uit het rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten getrokken en ter beschikking van de gebruiker gelaten, op elk apparaat, voor de onderhoudsfases waarbij een ontkoppeling van de apparaten nodig is. 

  •  De aansluiting van de gasapparaten op het systeem 3CE P Multi+ gebeurt met het aansluitkanaal dat werd geleverd door de fabrikant van het apparaat. 

  •  Het aanpassingsstuk vormt een integraal deel van het apparaat; het wordt geleverd door de fabrikant van het apparaat.


  Plaatsing van het eindpunt

  Elk punt van de uitlaatopening van de verbrandingsproducten moet zich bevinden op ten minste n x 0,4 m van elke opengaande kolom en op n x 0,6 m (beperkt tot 8 m) van elke inlaatopening van ventilatielucht, als de openslaande vleugel of de luchttoevoer zich bevindt boven de uitloop van verbrandingsproducten, waarbij n het aantal apparaten is dat is aangesloten op het systeem. Deze twee afstanden moeten liggen tussen de punten die zich het dichtst bij het uitlaatvlak van de diffuseur en de opengaande kolom bevinden of bij de ventilatieopening.

  In ieder geval moet een minimale afstand van 8 m worden gerespecteerd ten opzichte van de openslaande vleugels en inlaten van verse lucht van aangrenzende gebouwen als deze openslaande vleugels of deze luchtinlaten zich bevinden boven de uitloop van verbrandingsproducten.


  Onderhoud

  Het onderhoud van het systeem 3CE P Multi+ moet worden uitgevoerd zoals wordt gepreciseerd door de geldende regelgeving. 

  Het bestaat, ten minste, uit een controle van de algemene staat van het systeem en het eindpunt, een controle van de luchtledigheid en een controle van het afvoersysteem van condensaten onderaan het rookkanaal. De binnenkant van het systeem 3CE P Multi+ is bereikbaar door de kegel voor condensaatrecuperatie te demonteren. Tijdens de onderhoudsfases waarbij een interventie aan de binnenkant van de verbrandingskamer of de demontage van het apparaat (of van het aansluitkanaal) nodig is, plaatst de installateur de hiervoor voorziene afsluitplug op het rookkanaal voor afvoer van verbrandingsproducten van het aansluitkanaal.

   

  Technische hulp

   

  U kunt steeds terecht bij het studiebureau van Poujoulat studiebureau voor al uw berekeningen en offertes van uw schouwprojecten. Ons bureau beschikt daarbij over de nodige expertise inzake normen en producten die uw project vooruit kunnen helpen. Onze studies houden daarbij steeds rekening met alle technische en reglementaire bepalingen.

   

  Poujoulat opleiding

   

  Poujoulat beschikt over een opleidingscentrum waar regelmatig opleidingen worden voorzien voor voorschrijvers, technische en commerciële mensen en installateurs. Dankzij deze opleidingen breidt u uw technische kennis uit en zal u steeds beter de correcte Poujoulat oplossing kunnen voorstellen. Meer weten.

   


Gemeenschappelijke, tertiaire en industriële woonvormen


Andere sites gepubliceerd door Poujoulat :


Een rookkanaal of schoorsteen installeren, een verwarmingsapparaat aansluiten of een gemetseld kanaal van kanalen voorzien

Poujoulat is een gespecialiseerde fabrikant van rookkanalen, schoorstenen en accessoires voor schoorstenen en verwarming voor de industrie, eengezinswoningen, gemeenschappelijke en tertiaire huisvesting, zowel nieuw als renoverend.
Wilt u een verwarmingssysteem op hout, gas of stookolie installeren of renoveren? Gemetseld kanalen Poujoulat biedt een grote keuze aan individuele en gemeenschappelijke rookkanalen, vaste kanalen of flexibele roestvrijstalen verbindingskanalen, verbindingskanalen voor alle types verwarmingsapparaten: haard, inzethaard, houtkachel, pelletkachel, verwarmingsketel. Verschillende schoorsteenuitrustingen garanderen een perfecte rookafvoer: rookafzuiging, warmteverdeler, trekregelaar, onderhouds- en schoorsteenveegkit.